ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN

Trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ tại website Bongdalu, người dùng nên tìm hiểu kỹ Điều kiện điều khoản để tránh trường hợp xung đột quyền lợi. Dưới đây là những quy định cụ thể mà khách hàng cần đọc và đồng ý với chúng tôi.

Điều khoản chung

Người dùng đảm bảo đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với mọi quy định tại chuyên mục Điều kiện điều khoản trước khi sử dụng dịch vụ và truy cập nội dung tại website.

Người dùng cam kết đã đủ tuổi luật định để chịu trách nhiệm trước những thỏa thuận mang tính ràng buộc.

Điều kiện điều khoản tại Bongdalu
Điều kiện điều khoản tại Bongdalu

Khi đăng ký tài khoản tại Bongdalu, người dùng cần đồng ý cung cấp chính xác tên và địa chỉ email, đồng thời chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp. Người dùng cũng có trách nhiệm đăng tải nội dung không thuộc danh mục cấm và đảm bảo tính trung thực của nó.

Bongdalu không thể kiểm soát và chịu trách nhiệm toàn bộ những nội dung do những người dùng khác cung cấp trong quá trình tương tác website.

Sản phẩm và dịch vụ tại Bongdalu mà bạn lựa chọn sử dụng phải phù hợp với độ tuổi của bạn. Trường hợp người dùng sử dụng các dịch vụ không phù hợp với độ tuổi thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những nội dung bị nghiêm cấm

Bongdalu nghiêm cấm người dùng để lại những nội dung bị nghiêm cấm dưới đây dưới bất kỳ hình thức nào:

 • Nội dung chống lại Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo.
 • Nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
 • Nội dung kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, xâm phạm thuần phong mỹ tục.
 • Bí mật nhà nước, an ninh, bí mật quân sự và những bí mật khác không được tiết lộ theo luật định.
 • Nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự và nhân phẩm cá nhân, xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan; nội dung xâm hại đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức.
 • Tuyên truyền, quảng cáo văn hóa phẩm đồi trụy, sản phẩm, dịch vụ bị cấm.
Không bình luận những nội dung bị nghiêm cấm
Không bình luận những nội dung bị nghiêm cấm

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Người dùng Bongdalu sở hữu những quyền lợi sau đây:

 • Được tùy ý chỉnh sửa, cập nhật, loại bỏ những thông tin cá nhân.
 • Nhận được sự hỗ trợ tận tình của Bongdalu trong quá trình sử dụng dịch vụ tại đây.
 • Được hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện một số thao tác tại website.
 • Được bảo mật thông tin cá nhân đã cung cấp tại Bongdalu một cách an toàn.

Bên cạnh đó, người chơi cũng cần có trách nhiệm:

 • Tự bảo mật dữ liệu cá nhân và chấp nhận những rủi ro có thể phát sinh về rò rỉ thông tin do sai lầm của chính bạn. Ban quản lý Bongdalu hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.
 • Thông báo cho Bongdalu khi phát hiện có hành động sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư người dùng.
 • Đảm bảo sử dụng nội dung từ website hợp pháp.
 • Thực hiện các trách nhiệm khác theo luật định.
Điều kiện điều khoản
Người dùng tự bảo mật thông tin cá nhân

Quyền và trách nhiệm của Bongdalu

Bongdalu có sở hữu những quyền sau:

 • Nếu có cơ sở xác minh việc bạn cung cấp thông tin không chính xác, chúng tôi có quyền xóa bỏ tài khoản mà không cần thông báo đến người dùng.
 • Bongdalu sẽ hợp tác cung cấp thông tin nếu có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan tư pháp về vấn đề vi phạm pháp luật của khách hàng.
 • Chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ đăng ký tài khoản khi người dùng cung cấp thông tin thiếu chính xác và từ chối giải quyết những tài khoản vi phạm chính sách bảo mật.
 • Chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của khách hàng khi bạn có bất cứ hành vi vi phạm nào trong quá trình truy cập và sử dụng dịch vụ tại Bongdalu.
 • Chúng tôi có quyền thay đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ nội dụng tại Điều kiện điều khoản mà không cần thông báo với người dùng. Ngay từ thời điểm thay đổi, mọi quy định tại Điều kiện điều khoản có hiệu lực ngay lập tức.

Bên cạnh đó, Bongdalu cũng có trách nhiệm:

 • Hỗ trợ người dùng trong quá trình truy cập và sử dụng dịch vụ tại Bongdalu.
 • Giải quyết khiếu nại từ khách hàng cung cấp chính xác và trung thực thông tin cá nhân. Khiếu nại yêu cầu sửa đổi, xóa bỏ các quy định liên quan đến Chính sách bảo mật và Điều kiện điều khoản được xem xét nhưng không đảm bảo đồng thuận tuyệt đối.
 • Có trách nhiệm bảo mật thông tin người dùng, tuyệt đối không cung cấp, trao đổi, mua bán cho bất cứ bên thứ ba nào, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan tư pháp.

Cơ chế xử lý vi phạm

Nếu người dùng vi phạm quy định tại mục Điều kiện điều khoản, tùy theo mức độ vi phạm mà Ban quản lý Bongdalu sẽ tước bỏ quyền lợi của người dùng đối với dịch vụ tại website hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

Trên đây là những quy định chi tiết thuộc Điều kiện điều khoản của Bongdalu, hy vọng rằng người dùng sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ tại website. Tuân thủ Điều khoản sử dụng của Bongdalu, người dùng sẽ được hỗ trợ tối đa trong quá trình tương tác tại đây.